ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสว่าง ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าก่อ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเจริญ ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่ากอหก ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โรงพยาบาลนาแห้ว 80 ถ.ด่านซ้าย หมู่5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแห้ว 110 ถ.เหมืองแพร่-ห้วยม่น ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง