ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน 200 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไฮ ต.จำปี ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำเมย ต.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนม่วง ต.จำปี ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายูง บ้านนายูงเหนือ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาดทอง บ้านโนนสำราญ ต.ตาดทอง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลศรีธาตุ 252 ถ.สมศิริ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยบ้านคำเมย ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยโนนม่วง ซ.2393 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยตาดทอง ซ.2393 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยนาเรียง ซ.2023 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยบ้านหัวนาคำ ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยบ้านโปร่ง ซ.2023 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยบ้านหนองนกเขียน ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยนายูง ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยศรีสง่าเมือง ซ.2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยท่าไฮ ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลอำเภอศรีธาตุ ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง