ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างแป้น ตำบลเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทอง ตำบลสร้างก่อ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเตย ต.โนนทอง ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงหวาย ต.กุดจับ หมู่5 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ต.กุดจับ หมู่3 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนยูง ตำบลขอนยูง หมู่2 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสะอาด ต.เขือน้ำ หมู่4 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสว่าง ตำบลปะโค ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน หมู่6 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาลเลียน บ้านทุ่งตาลเลียน ตำบลตาลเลียน 48 หมู่1 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลกุดจับ 72 ถ.กุดจับ-หนองวัวซอ หมู่3 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง