ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว บ้านหนองบัว 477/4 ซ.เจริญศรีพัฒนา หมู่1 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขอนกว้าง บ้านอีเลี่ยน 187 หมู่5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมูม่น ต.หมูม่น ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมื่นท้าว ตำบลโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ 169 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ 129 หมู่4 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ บ้านจั่น ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ 772 หมู่3 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์ 123 ถ.บุญยาหาร ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมทหารผ่านศึก นิคมทหารผ่านศึก หมู่6 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาพู่ ต.นาพู่ ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาข่า นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากว้าง นากว้าง ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาด 57 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำปา 136 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขาว บ้านพรานเหมือน 298 หมู่2 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนตูม นาข่า 30 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ต.โพนงาม ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม 273 หมู่1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสูง บ้านป่าหวาย ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดสระ บ้านโนนยาง ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงยืน บ้านหนองเป็ด ถ.อุดรธานี-กุดจับ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงพิณ บ้านเชียงพิณ 745 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดอุดรธานี 271 หมู่1 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศู่นย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 8) ถ.นเรศวร ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานพยาบาลชัยเกษมการแพทย์ 2 136/31 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานี 64 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ศูนย์บริการสาธารณสุข(หนองสิม) ซ.อดุลยเดช 8 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลหมอไพโรจน์(1991) 227 ซ.อุดรดุษฎี 17 ถ.อุดร-หนองคาย หมู่7 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์ 111 ซ.ริมหนองบัว 1 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลกองบิน 23 549 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลเอกอุดร 555/5 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 36 ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น หมู่1 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยาศสตร์การแพทย์อุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 4 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานีอนามัยนิคมทหารผ่านศึก ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานีอนามัยโนนสูง ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สถานีอนามัยหนองตะไก้ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สถานีอนามัยหนองไฮ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานีอนามัยบ้านแม่นนท์ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง