ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลา ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำท่วม ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแมด ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปือย ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงมะยาง ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยบ้านดอนชี ซ.อจ. 46902 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยบ้านน้ำท่วม ซ.อจ. 46902 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยดงบัง ซ.2134 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยดงมะยาง ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยเปือยหัวดง ซ.2134 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง