ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนเมือง หมู่11 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุ่มยาง 157 หมู่6 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสะแบง ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ่อน หมู่10 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
สถานีอนามัยบ้านโพนเมือง ซ.อจ. 4019 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีอนามัยบ้านถ่อน ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีอนามัยบ้านนาสะแบง ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีอนามัยอุ่มยาง ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีอนามัยบ้านจานลาน ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงพยาบาลพนา ซ.2134 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง