ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไร่ 118 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวน 129 หมู่8 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะแซว 154 หมู่2 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภักดีเจริญ 165 หมู่10 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปลีก 307 หมู่9 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหมอม้า 129 หมู่7 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายม 159 หมู่6 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาผือ 185 หมู่10 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแต้ ตำบลนาแต้ 271 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบังพัฒนา 109 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ 162 หมู่10 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง 184 หมู่1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดปลาดุก 319 หมู่1 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ 243 ถ.ชยางกูร หมู่1 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา 120 หมู่14 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนโพธิ์ 75 หมู่9 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชือก ตำบลนาจิก 212 หมู่4 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน 94 หมู่7 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ 156 ถ.ชยางกูร หมู่4 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 191 ถ.ชยางกูร หมู่5 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
สถานีอนามัยกุดปลาดุก ซ.อจ. 3013 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยบ้านนาสีนวน ซ.อจ. 3001 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยนาแต้ ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยบ้านคำน้อย ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยห้วยไร่ ซ.202 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยเหล่าพรวน ซ.202 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยโนนดู่ ซ.202 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยนายม ซ.อจ. 3001 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยเชือก ซ.อจ. 3007 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยสร้างนกทา ซ.อจ. 3018 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยตำบลไก่คำ ถ.ชยางกูร ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยหนองมะแซว ซ.อจ. 4011 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยดงบังพัฒนา ซ.อจ. 3007 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยดอนเมย ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีปลาค้าว ซ.อจ. 3018 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง