ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทอง ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระสี่เหลี่ยม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโดน ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชีวสุทโธ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยส้มป่อย ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยหนองบัวบาน ซ.2170 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยโนนจาน ซ.ชย. 3002 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยโนนทอง ซ.2170 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยละหาน ซ.2180 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยตำบลกุดน้ำใส ซ.2179 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยตำบลหนองโดน ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยตำบลบ้านขาม ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยชีวสุทโธ ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยหนองบัวโคก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลจัตุรัส ซ.201 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง