ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนาคำ ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเจริญ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมือดแอ่ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพวง ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหัน ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยคนทา ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนศรีสง่า ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเหม่า ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำวัวแดง ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองจันลา ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสะอาด 184 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยโนนเหม่า ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยนาเจริญ ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยหนองพวง ถ.วารีราชเดช ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยห้วยหัน ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยหัวนาคำ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยคลองจันลา ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยกุดชุมแสง ซ.ชย. 4043 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยศรีสง่า ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยถ้ำวัวแดง ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยโนนสะอาด ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยตำบลกุดชุมแสง ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยเหมือดแอ่ ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
สถานีอนามัยห้วยกนทา ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลหนองบัวแดง ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง