ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหนอง 182 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางหวาย ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝาย ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฮี ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโสก ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่องสามหมอ ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สถานีอนามัยช่องสามหมอ ซ.ชย. 2047 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สถานีอนามัยนาฮี ซ.ท่างามน้ำอ้อมสามหมอนาฮี ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สถานีอนามัยห้วยไร่ ซ.201 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สถานีอนามัยคอนสวรรค์ ซ.ชย. 3027 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สถานีอนามัยบ้านโสก ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สถานีอนามัยยางหวาย ซ.2065 ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
สถานีอนามัยโนนสะอาด ซ.ชย. 3003 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง