ค้นพบจำนวน 2 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม หมู่5 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง