ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุขวัฒนา ตำบลเก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุเปือย ตำบลบุเปือย ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
สถานีอนามัยบ้านสุขวัฒนา ซ.2171 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
สถานีอนามัยบ้านบุเปือย ซ.2171 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง