ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า หมู่2 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแซง ตำบลตำแย ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยตำบลพยุห์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ศรี ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยบ้านกระแซง ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยหนองค้า ซ.ศก. 3015 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยบ้านสำโรง ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง