ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสียว ตำบลเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแดง ตำบลเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพ็ก ตำบลหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยตำบลหนองงูเหลือม ซ.2178 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านแดง ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านเสียว ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านท่าคล้อ ซ.24 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านเพ็ก ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง