ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละลมกลาง ตำบลละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอม ตำบลตะเคียนราม ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตราว ตำบลดงรัก ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะแบง ตำบลห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกหลัก ตำบลห้วยตามอญ ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกตาล ตำบลโคกตาล ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแซร์สเบาว์ ตำบลดงรัก ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแซร์ไปร์ ตำบลไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะเดา 108 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านละลมกลาง ซ.ศก. 3035 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยตำบลตาวัง ซ.2201 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านพยอม ซ.ศก. 4035 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยตำบลสะเดา ซ.2201 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านโคกตาล ซ.2341 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านโคกหลัก ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านนาตราว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านแซรสะโบว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านไพรพัฒนา ซ.2341 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลภูสิงห์ ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง