ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมากแก้ว ตำบลบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสังข์ ตำบลศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาพรม ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากกเขียบ ตำบลธาตุ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ้าทุ่ง ตำบลทุ่งสว่าง ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
สถานีอนามัยบ้านเจ้าทุ่ง ซ.220 ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยบ้านหนองหมากแก้ว ซ.ศก. 3008 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยตำบลธาตุ ซ.220 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยโพนยาง ซ.ทางหลวงชนบท ศก.3026 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยบ้านดวนใหญ่ ซ.ศก. 3023 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยบ้านหนองตาพรม ซ.ศก. 3057 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์ ซ.ศก. 3098 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงพยาบาลวังหิน ซ.ศก. 3023 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง