ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตองปิด ตำบลตองปิด ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูบ ตำบลคูบ ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนงาม ตำบลรุ่งระวี ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขิน ตำบลเขิน ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยตองปิด ซ.ศก. 3012 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยคูบ ซ.2360 ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยละเอาะ ซ.ศก. 3012 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านน้ำเกลี้ยง ซ.2360 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านโนนงาม ซ.ศก. 4036 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านเขิน ซ.2125 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ซ.ศก. 4036 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง