ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ หมู่12 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีพะเนา ตำบลตูม ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีโนนงาม ตำบลศรีโนนงาม ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจะกอง ตำบลสะพุง ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสว่าง ตำบลพรหมสวัสดิ์ ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคน ตำบลศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสื่องข้าว ตำบลเสื่องข้าว ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
สถานีอนามัยตำบลตูม ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง ซ.221 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยตำบลเสื่องข้าว ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยตำบลศรีโนนงาม ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยบ้านศรีสุข ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยโคน ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
สถานีอนามัยศรีแก้ว ซ.ศก. 3004 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง