ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเหล่า ตำบลบก ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหยอด ตำบลเหล่ากวาง ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลคูบ ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าเสน ตำบลบก ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สถานีอนามัยบ้านหนองแวง ซ.2085 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สถานีอนามัยบ้านเหล่าเสน ซ.ศก. 4006 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สถานีอนามัยบ้านหัวเหล่า ซ.2085 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สถานีอนามัยทุ่งรวงทอง ซ.2085 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สถานีอนามัยบ้านโนนค้อ ซ.2178 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สถานีอนามัยบ้านหนองมะเกลือ ซ.2178 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สถานีอนามัยบ้านหยอด ซ.2085 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
โรงพยาบาลโนนคูณ ซ.ศก. 4006 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง