ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท ตำบลปราสาท 138 หมู่12 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง หมู่11 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย 35 หมู่2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักไหม ตำบลผักไหม 35 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานแสนไชย ตำบลจานแสนไชย หมู่7 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกล้วยกว้าง ตำบลกล้วยกว้าง 164 หมู่1 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง 136 หมู่3 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน 133 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ หมู่1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยบ้านปราสาท ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยบ้านเมืองหลวง ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยหนองสะมอน ซ.ศก. 3013 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยจานแสนไชย ซ.ศก. 3013 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยกล้วยกว้าง ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยบ้านพะวร ซ.ศก. 3013 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยผักไหม ซ.ศก. 3013 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงพยาบาลห้วยทับทัน ถ.เทศบาล 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง