ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ 126 หมู่7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
สถานีอนามัยบ้านหนองคูใหญ่ ซ.2349 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ซ.ศก. 4018 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง