ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลดู่ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ ตำบลไผ่ ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาขาว ตำบลหนองแค ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนม่วง ตำบลหนองอึ่ง ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจิก ตำบลจิกสังข์ทอง ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระเดา ตำบลดู่ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองแคน ตำบลเมืองแคน ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล หมู่12 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
สถานีอนามัยบ้านจิก ซ.ศก. 4029 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านกระเดา ซ.รพช. ศก. 3080 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านด่าน ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านดู่ ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านปลาขาว ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านหว้านคำ ซ.2083 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านเมืองแคน(หลังใหม่) ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยเมืองแคน ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านเหล่าน้อย ซ.รพช. ศก. 3106 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านไผ่ ซ.ศก. 4052 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านสร้างปี่ ซ.รพช. ศก. 3156 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านบัวหุ่ง ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านหนองหมี ซ.2168 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านโกทา ซ.2083 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านส้มป่อย ซ.2168 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
สถานีอนามัยบ้านดอนม่วง ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงพยาบาลราษีไศล ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง