ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตานวน ตำบลกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ 350 หมู่2 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์กระสังข์ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านค้อปอ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านกันทรอมเหนือ ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยตานวน ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง