ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลดู่ ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห่องน้อย ตำบลผักไหม 1 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้าน ตำบลสำโรงปราสาท ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวาย ตำบลสวาย ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเวียง ตำบลสมอ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตูม ตำบลตูม ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาเปียง ตำบลสำโรงปราสาท ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนหลี่ ตำบลสมอ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกู่ ตำบลกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไฮ ตำบลพิมายเหนือ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ถ.เทศบาล14 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยห่องน้อย ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านหว้าน ซ.ศก. 3039 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยสวาย ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยกำแมด ซ.ทางหลวงชนบท ศก. 3026 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านตูม ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยหนองเชียงทูน ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านกู่ ซ.2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยดอนหลี่ ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านนาเวียง ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยดอนเหลือม ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านดู่ ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลปรางค์กู่ ซ.ศก. 3013 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง