ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอารี ตำบลดินแดง ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะแวะ ตำบลสุขสวัสดิ์ ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาโมกข์ ตำบลสำโรงพลัน หมู่14 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันตรวจ ตำบลโนนปูน หมู่1 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้แก่น ตำบลสำโรงพลัน 35 หมู่12 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง หมู่20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านกันตรวจ ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านพะแวะ ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านหนองอารี ซ.ศก. 3015 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านไม้แก่น ซ.ศก. 5050 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
สถานีอนามัยบ้านตาโมกข์ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงพยาบาลไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง