ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทามน้อย ตำบลคำเนียม ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละทาย ตำบลละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผึ้ง ตำบลทาม ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักแพว ตำบลผักแพว ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบกขี้ยาง ตำบลหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมั่ง ตำบลอีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลดู่ ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจาน ตำบลจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนผึ้ง ตำบลโนนสัง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจี่ย ตำบลทาม ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านผึ้ง ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านทุ่งมั่ง ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านเจี่ย ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านเมืองน้อย ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยตำบลละทาย ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยตำบลหนองแวง ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านพันลำ ซ.ศก. 4042 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านหนองแก้ว ซ.รพช. ศก. 3108 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านโนนผึ้ง ซ.226 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านดู่ ซ.ศก. 3012 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยหนองทามน้อย ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยบ้านหนองหัวช้าง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยผักแพว ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยจาน ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงพยาบาลกันทรารมย์ ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง