ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางชุมใหญ่ ตำบลยางชุมใหญ่ ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมบึง ตำบลบึงบอน หมู่6 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอนกาม ตำบลคอนกาม หมู่12 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดเมืองฮาม ตำบลกุดเมืองฮาม ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีอนามัยตำบลคอนกาม ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีอนามัยจอมบึง ซ.ศก. 5009 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีอนามัยกุดเมืองฮาม ซ.ศก. 4031 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงพยาบาลยางชุมน้อย ซ.2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง