ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคู ตำบลจาน ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูซอด ตำบลคูซอด ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง ตำบลโพนค้อ ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนงาม ตำบลตะดอบ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแทง ตำบลซำ ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 1250 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์บริการสาธารณสุข2 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยบ้านคูซอด ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยบ้านน้ำคำ ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยหนองโน ซ.ศก. 3400 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยตำบลหนองไผ่ ซ.ศก. 2805 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยโพนเขวา ซ.ศก. 2060 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยบ้านหนองแก้ว ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยหนองครก ซ.220 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยกุดโง้ง ซ.221 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยบ้านโพนงาม ซ.ศก. 2016 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยบ้านก้านเหลือง ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยตำบลซำ ซ.ศก. 3015 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยบ้านหนองไฮ ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยบ้านกลาง ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยบ้านโนนแกด ซ.ศก. 3015 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ ซ.ราชการรถไฟ 3 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงพยาบาลประชารักษ์ ซ.อุบล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง