ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรุน ตำบลอาโพน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสนวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอาโพน 169 หมู่5 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำเภาลูน ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาวัง หมู่3 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจรัส ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยบ้านชบ ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยตำบลอาโพน ซ.2124 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยบ้านรุน ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยบ้านนาสน ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยตำบลจรัส ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง