ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท่ม ตำบลแตล หมู่8 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สถานีอนามัยตำบลแตล ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยบ้านนาท่ม ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง