ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว หมู่1 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวแรต ตำบลตรึม หมู่5 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว หมู่10 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก หมู่17 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท่ม ตำบลแตล หมู่8 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว หมู่4 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสนวน ตำบลกุดหวาย ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะตรวจ ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขวาว ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยาง ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนารุ่ง หมู่2 ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตรึม ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตรมไพร ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่างปี่ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจารพัต ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคาละแมะ ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขวาวใหญ่ ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดหวาย ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยบ้านหนองโดน ซ.สร. 4017 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลคาละแมะ ซ.สร. 4007 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยบ้านคาละแมะ ซ.สร. 4007 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลหนองบัว ซ.สร. 4007 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลตรึม ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลแตล ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยนารุ่ง ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยบ้านนาท่ม ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลยาง ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลหนองขวาว ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยบ้านกระโดนค้อ ซ.สร. 3021 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยบ้านโคกสนวน ซ.สร. 2034 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลกุดหวาย ซ.สร. 2034 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลตรมไพร ซ.สร. 08301 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยกะดึ ซ.2371 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยบ้านจารย์ ซ.สร. 3035 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยบ้านยะยาน ซ.สร. 4018 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตระเปียงเตีย ซ.สร. 4018 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลศรีสุข ซ.สร. 08301 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลศีขรภูมิ ซ.ศรีปราสาท ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง