ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอียอ หมู่1 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลแคน หมู่10 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานวน ตำบลนานวน ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสมน ตำบลบัวโคก 81 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเปือย ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวงัว ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแคน หมู่13 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านศรีสำโรง ซ.2079 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านสำโรง ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยตำบลหนองระฆัง ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยตำบลหนองอียอ ซ.2333 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านนานวน ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านสองห้อง ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยตำบลหัวงัว ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลสนม ซ.2333 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง