ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกยาง หมู่3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะดาด ตำบลโคกยาง หมู่10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สถานีอนามัยบ้านกะดาด ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลโคกยาง ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง