ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่ หมู่4 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองใหญ่ หมู่1 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สถานีอนามัยตำบลหนองใหญ่ ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยบ้านปลัด ซ.224 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง