ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทร ตำบลบ้านไทร หมู่4 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสะอาด หมู่1 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกยาง หมู่3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด หมู่3 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะเมียง หมู่4 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่ หมู่4 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือ ตำบลปรือ หมู่1 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทัพไทย ตำบลทมอ หมู่10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะดาด ตำบลโคกยาง หมู่10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองใหญ่ หมู่1 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมุด หมู่7 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปรือ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปราสาททนง หมู่8 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประทัดบุ ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพลวง หมู่8 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทมอ หมู่11 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตานี ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาเบา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกันตรวจระมวล ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไพล หมู่1 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโชคนาสาม หมู่2 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชื้อเพลิง หมู่2 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท 678 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลประทัดบุ ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลไพล ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลเชื้อเพลิง ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยทุ่งมน ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลสมุด ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยบ้านกะดาด ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลโคกยาง ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยปราสาททนง ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลตาเบา ซ.24 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลบ้านไทร ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลตานี ซ.สร. 2016 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลกันตวจระมวล ซ.24 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลปรือ ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลบ้านพลวง ซ.สร. 2019 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลหนองใหญ่ ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยบ้านรันเดง ซ.2397 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยบ้านมะเมียง ถ.เทศบาล 2 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลโชคนาสาม ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยบ้านปลัด ซ.224 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยโคกสะอาด ซ.สร. 2019 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลปราสาท ซ.24 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง