ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนอกเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางสุรินทร์ 53/6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยนอกเมือง ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 2 ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง