ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยราช ตำบลห้วยราช ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลสามแวง ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกตุใต้ ตำบลตะโก ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยราช ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีอนามัยบ้านเกตุใต้ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลห้วยราช ซ.สุขาภิบาล 4 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง