ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู หมู่7 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
สถานีอนามัยตำบลหนองเม็ก ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
สถานีอนามัยนาเหล็ก ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
สถานีอนามัยตำบลบ้านคู ซ.บร. 5024 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง