ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงใต้ ตำบลมะเฟือง ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองม่วง ตำบลบ้านจาน หมู่2 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโจด ตำบลปะเคียบ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแฮด ตำบลบ้านเป้า หมู่5 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแวง ตำบลบ้านแวง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพียแก้ว ตำบลบ้านยาง หมู่4 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง 122 ถ.อภัยราษฎร์ หมู่1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยบ้านแฮด ซ.2061 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยตำบลบ้านแวง ซ.2332 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยหายโศก ซ.202 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยบ้านเพียแก้ว ซ.2081 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สถานีอนามัยบ้านม่วงใต้ ซ.โยธาธิการ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลพุทไธสง ซ.202 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง