ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระขุด ตำบลทุ่งกระเต็น 261 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะอาด ตำบลดอนอะราง 14/1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สถานีอนามัยโคกสะอาด ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง