ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สีสุก หมู่2 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงบัง 216 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสำราญ 209 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนระเวียง หมู่1 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยตำบลละหานนา ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยโนนสำราญ ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยหัวหนอง ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยสีสุก ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยโนนระเวียง ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยหนองพลวง ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง