ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสรวง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พันดุง ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุ่มพะยา ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกมะกอก 223 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ถ.โคกกรวด-โนนไทย ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยหนองสรวง ซ.2068 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยพันดุง ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยบ้านกุ่มพะยา ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยบ้านบึงอ้อ ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยบ้านโป่งแดง ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยโคกมะกอก ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง