ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยบง ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนาพัฒนา ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลุงตามัน ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะกอก 136 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประดู่ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขว้า ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าลาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตูมใหญ่ ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาจง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงน้อย ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนรัง ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกหินช้าง ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกพะงาด ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยหนองหลัก ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยมะกอก ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยบ้านประดู่ ซ.2226 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยบ้านเขว้า ซ.2175 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยปฏิรูป ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยโนนรัง ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยโคกพะงาด ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยหนองตาด ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยโคกหินช้าง ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยตลาดไทร ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยตูมใหญ่ ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยตาจง ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยหนองนาพัฒนา ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สถานีอนามัยบ้านโนนตะครอง(เก่า) ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลชุมพวง ซ.2223 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง