ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาด หมู่1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุ่งประดู่ 148/3 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหญ้าขาว 49 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแต้ 107 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงอ้อ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะโก 178 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซ่าเลือด ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง 264 หมู่1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยหลุ่งประดู่ ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยทับสวาย ซ.226 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยตะโก ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยหินดาด ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยหนองแต้ ซ.226 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลห้วยแถลง ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง