ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลเวชกรรมพิมายเมดิคอล 541/1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง