ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุมข้าว ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว หมู่4 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนกเขียน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุขัง 452 หมู่9 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำนางแก้ว ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลายดาบ ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุสมอ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ 190 หมู่6 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำซับ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางเหริญ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นกออก ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าเยี่ยม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะขบ หมู่1 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะคุ ถ.สมเด็จพระธีรญาณมุนี หมู่1 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งิ้ว ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขุนละคร ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงสา ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย 299 ถ.ศรีพลรัตน์ หมู่11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ้านดู่ ซ.24 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยตะคุ ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบุสมอ ซ.24 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ้านสุขัง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยพระเพลิง ซ.304 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ้านงิ้ว ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยนกออก ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ้านพร้าว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยหลุมข้าว ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยปลายดาบ ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ้านหนองปลิง ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยเหริญ ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยน้ำซับ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยเชียงสา ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ่อปลาทอง ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ้านโคก ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยลำนางแก้ว ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบะใหญ่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยหนองนกเขียน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลปักธงชัย ซ.AH19 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง