ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหนอง ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรง ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแต้ ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสี ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หันห้วยทราย ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองช่างตาย ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองคู ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หญ้าคา ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สี่เหลี่ยม ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประทาย ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เย้ยตะแบง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยโคกสี ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยบ้านหนองคู ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยหันห้วยทราย ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยสำโรง ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยหัวหนอง ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยโนนไผ่ล้อม ซ.202 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยบ้านประทาย ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยสี่เหลี่ยม ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยเย้ยตะแบง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยโคกกลาง ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยหญ้าคา ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลประทาย ซ.เทศบาล 5 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง