ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูขาด 196 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูขาด ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนจาน ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสี 41/2 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสะอาด ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแจ้งใหญ่ 240 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองเชียงโข่ ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บัวลาย ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนคนทา 109 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนประดู่ 2 หมู่3 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทองหลาง 9 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 211 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 290 ถ.เทศบาล 7 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย ถ.บูรพาภิรมย์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ 181 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยโนนจาน ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยโคกสี ซ.2246 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยบัวลาย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยดอนคนทา ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยโคกสะอาด ซ.202 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยหนองเชียงโข่ ซ.202 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยหนองแจ้งใหญ่ ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยดอนชุมช้าง ซ.เทศบาล 15 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยโนนทองหลาง ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยบ้านหนองแจงน้อย ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สถานีอนามัยคูขาด ซ.เทศบาล 8 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลบัวใหญ่ ซ.202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ ซ.เทศบาล 5 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง