ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุมข้าว ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไข่น้ำ 29 หมู่1 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะค่า ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่า ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โตนด ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะคลอง ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะพาน ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะรุม ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พลสงคราม ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปฏิรูปที่ดิน ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไพ ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่กลอ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชร ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาราดพัฒนา ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ากระทุ่ม ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลาดแค ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนท้าว ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยบ้านไพ ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยมะค่า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยในโครงการประกันสุขภาพ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยสะพาน ซ.2067 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยตลาดแค ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยหลุมข้าว ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยสัมฤทธิ์ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
สถานีอนามัยท่ากระทุ่ม ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยดอนชมพู ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยหนองหว้า ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยบ้านเหล่า ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.2067 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยบ้านเพชร ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยบ้านดอนหวาย ซ.2067 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยหนองไข่น้ำ ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยโตนด ซ.โยธาธิการ ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยนาราดพัฒนา ซ.โยธาธิการ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สถานีอนามัยบ้านกรูด ซ.โยธาธิการ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลโนนสูง ซ.ประชาอุทิศ 2 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง