ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาด ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับพลู 453 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยจรเข้ 350 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวละคร ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกราด 343 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระจรเข้ 134 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังโป่ง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พันชนะ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปางละกอ 97 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแปรง 300 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะเคียน ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่านนอก ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนป่าโอบ 158 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดพิมาน 302 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนเมืองพัฒนา 131 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ถ.สีคิ้ว ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยดอนป่าโอบ ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
สถานีอนามัยกุดพิมาน ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยสำนักตะคร้อ ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยหนองบัวละคร ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยพันชนะ ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยหนองแวง ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยวังโป่ง ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยห้วยจระเข้ ซ.2164 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยตำบลสระจระเข้ ซ.2148 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยกุดม่วง ซ.201 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยตะเคียน ซ.2256 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยด่านใน ซ.2148 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยห้วยบง ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยหินดาด ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สถานีอนามัยหนองแวง ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลด่านขุนทด ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลด่านเมดิคอล ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง